Kavan Car RS 16% On Road Nitro 3l

€28,49
Skladom (2 ks)

Žhavící palivo pro RC auta (1/10 a 1/8 On-Road) speciálně vyvinuté pro závodní ježdění se složením optimalizovaným pro extrémně vysoký výkon. Obsahuje 9% směsi syntetického a ricínového oleje a 16% nitromethanu.

Detailné informácie

Podrobný popis

Pouze pro prodej profesionálním uživatelům.

KAVAN CAR RS 16% On Road nitro - palivo pro závodní RC auta

Žhavící palivo pro RC auta speciálně vyvinuté pro závodní ježdění se složením optimalizovaným pro extrémně vysoký výkon.

  • 9 % směsi syntetického a ricínového oleje pro spolehlivý chod a dokonalé mazání
  • 16 % nitromethanu pro vysoký výkon
  • Optimalizovaná kombinace aditiv pro vysokou teplotní stabilitu, snadné startování a extrémně vysoké maximální otáčky
  • Inhibitor koroze pro vysokou životnost motoru
  • Červená barva pro snadnou kontrolu stavu paliva v nádrži (barvivo neovlivňuje chod nebo seřízení motoru)
  • Vyvinuto a vyrábí se v Německu

Balení: kanystr 3 litrů.

Daň se vybírá z modelářského paliva v souladu zákona o spotřební dani. To znamená, že modelářské palivo podléhá dani podle zákona o spotřebitelské dani. Cena je uvedena včetně spotřební daně.

Produkt obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Podrobné informace viz sekce „Ke stažení“.

Nabytí, dovoz, držení nebo použití tohoto výrobku širokou veřejností je omezeno nařízením (EU) 2019/1148. Všechny podezřelé transakce a významná zmizení a krádeže by měly být oznámeny příslušnému národnímu kontaktnímu místu

Prodej a evidence modelářských paliv obsahujících nitromethan

Jedním z prekurzorů výbušnin podléhajícím omezení dle nařízení (EU) 2019/1148 a zákona č. 225/2022 Sb. o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů je nitromethan; v důsledku toho je spotřebitelům od 1. 2. 2021 možné prodávat pouze modelářská paliva obsahující do 16 % hmotnostních nitromethanu. Prodej paliv s vyšším obsahem nitromethanu je dle dle článku 3 nařízení (EU) 2019/1148 možný pouze profesionálním uživatelům, což jsou fyzické nebo právnické osoby nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto osob či subjektů, které prokazatelně potřebují prekurzor výbušnin podléhající omezení pro účely vztahující se k jejich obchodní činnosti, podnikání nebo profesi. Při prodeji musí být ověřována jejich totožnost a prodej evidován. Evidence musí být uchovávána po dobu nejméně 5 let a na požádání poskytnuta ke kontrole příslušným orgánům (ČBÚ).

Jelikož příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 uvádí nitromethan jako jednu z látek, u nichž je pro koncentrace v rozmezí 16–100 % hmotnostních přípustné podle článku 5 odstavce 3 tohoto nařízení zpřístupnění veřejnosti na základě povolení, budeme se snažit ve spolupráci se Svazem modelářů České republiky dosáhnout toho, aby toto bylo příslušným vládním nařízením či vyhláškou umožněno.